Vandringar i byggd och natur

Sörmland-1L

Vi erbjuder vandringar med guide i vacker sörmländsk natur och omgivning. Vi vandrar 5, 10 eller 30km. Många stopp längs med vägen. Kombinera din vandring med våra picknickmenyer eller lunch alternativt middag i vår matsal efter vandringens slut. För att se menyval gå in på fliken – > catering -> cateringuppdrag.

Naturvandring

Vi arrangerar vandringar i sörmländska naturen. Vi passerar Frökensjöarna med rikt fågelliv, naturreservat med vackra öppna landskap, en fin gammal kvarnstuga där kvarnhjulet finns kvar, vi ser dovhjort och om vi har tur kanske älg.

Pilgrimsvandring

Vi vandrar och besöker några utav Sörmlands vackraste kyrkor samt flertalet runstenar som finns runt om i trakten.

Några utav kyrkorna vi besöker:

Lids kyrka Lids kyrka är från 1100-talet. Valvmålningarna är utförda av Albertus Pictor. Kyrkan är ovanlig på det sättet att långhusets nordvägg saknar fönster. Under tidig medeltid fanns inga öppningar mot norr, men i nästan alla kyrkor har fönster tagits upp senare tid. Märklig är också stigluckan i den östra bogårdsmuren. Den är troligen medeltida. Inuti löper en trappa upp till en muröppning, som eventuellt tjänstgjort som predikstol för gudstjänster i det fria. Framför stigluckan står också två runstenar.

Runtuna kyrka, Det som är kanske mest ovanligt i Runtuna kyrka är den fina sviten med prästporträtt. Det lär inte finnas någon annan kyrka där så många prästpar avbildats. Kyrkan byggdes någon gång under 1100-talets andra hälft.

Spelviks kyrka Denna stenkyrkan är uppförd på 1400-talet, men dopfunten som är från 1100-talet tyder på att det funnits en tidigare kyrka på platsen. Predikstolen från omkring 1625 är en av de äldsta som finns kvar i Södermanland. Den romanska dopfunten i sandsten från 1100-talet har ringflätad dekor och repsvulst.

Cykeltur runt sjöarna Runnviken och Ludgosjön

Vi tar oss runt Runnviken och Ludgosjön vilka hänger samman och bildar en rundtur på cykel på ca 3 timmar. Under turen kommer du se landskapet bölja sig vackert fram med sjöarna som bakgrund. Man passerar under turen bland annat fågelsjöar och det lilla samhället Aspa som på medeltiden var en stor handelsort för sjöfarten. Vi avslutar cykelturen på Uppsa kulle vilket är sörmlands högsta kungshög från järnåldern. Här avslutar vi med en härlig picknick med fantastisk utsikt över Runnviken. Gå in på fliken -> catering -> cateringuppdrag för att se våra picknikmenyer.